CCTV (Kapalı Devre TV Sistemi) Kamera Güvenlik Sistemleri, mekânlardaki güvenliğin sağlanması ve kötü niyetli girişimlerin engellenmesi açısından en etkin caydırıcı yöntem olarak öne çıkıyor. Bu sistemler sayesinde, yapılar içinde pek çok bölge, aynı anda izlenerek denetlenebiliyor. Ayrıca izlenen tüm aktiviteler kaydediliyor.

Uzaktan erişimle temas kurma şansı veren sistem, mesafelerin getirdiği dezavantajı ortadan kaldırarak olası tehlikelerin süratle algılanmasını ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor.
• CCTV Kamera Güvenlik Sistemleri sayesinde
• 24 saat boyunca yapıların içinde ya da dışındaki her hareket gözlenerek kaydedilebiliyor;
• Kapılardan giren-çıkanlar izlenebiliyor;
• Art niyetli girişim ya da tehlike oluşturan olaylara zamanında müdahale edilebiliyor;
• Hırsızlık olaylarının izlenip kaydedilmesi sayesinde suçlu teşhisi yapılabiliyor;
• İşyerlerinin ve çalışanların performansları denetlenebiliyor;
• Üretim ve çalışan verimliliği gözlemlenebiliyor.


Hırsız Alarm Sistemi

Siz bakmayın eskilerin hırsıza kilit dayanmaz, demesine. Çünkü eskiden hırsızların amaçlarına ulaşmalarını zorlaştırmaktan öteye gitmeyen, çelik kapı, parmaklık, karanlık noktaların aydınlatılması ve köpek beslemek gibi pasif çözümlere sığınırdık. Oysa devir değişti ve hırsızların da dayanamadığı, yani hedeflerine giden yolu kesen çözüm bulundu.


Hırsız Alarm Sistemi, hırsızlık, gasp, soygun, tehdit, haneye tecavüz, yangın ve sağlık sorunu gibi tehlike arz eden durumlarda dış dünyaya imdat mesajınızı ileten son derece etkili elektronik bir çözüm. Sistem, yaşam tarzınıza göre entegre edilen sensörlerle evinizin her köşesini izliyor. Kapı ya da pencerenin açılması, evde bir hareket olması, cam kırılması, duman çıkması gibi istenmeyen durumları algılayarak, siren ve ışık gibi uyarıcılarla tehlikeyi sistem yöneticisine iletiyor.

Hırsız Alarm Sistemi sayesinde,
• Hırsızın konuta hangi bölgeden girdiği, belirlenmiş olan bir ya da daha fazla telefona veya belirlenen bir haber alma merkezine alarm bilgisi olarak iletiliyor.
• Evden çıkarken tek bir tuşa basarak, istediğiniz cihazların kapanması, istendiğiniz işlemlerin tamamlanması ve ardından otomatik olarak alarm sisteminin devreye girmesi sağlanabiliyor.